In de common room van Asserpark zal deze avond een spelletjesavond georganiseerd worden. Wat kan je verwachten? Denk aan bierio kart, sjoelen, Twister, Quixx, of neem je eigen spelletje mee. Onder het genot van een hapje en een drankje beloofd het een gezellige avond te worden!

A game night will be organized this evening in the common room of Asserpark. What can you expect? Think of bierio kart, shuffleboard, Twister, Quixx, or bring a game of your own. While enjoying a snack and a drink, this will be a fun evening guaranteed!