Veiligheids Protocol SCB

Wat te doen in geval van een (ernstige) blessure of ongeval in of in de buurt van het SCB complex.

Zorg ervoor dat er altijd iemand een opgeladen telefoon ter beschikking heeft met het nummer van de Front office balie van het SCB.

Bij een ernstig ongeval bel onmiddellijk 112!

In alle andere gevallen:

Bel de balie van het SCB!  Alle balie medewerkers en medewerkers beheer van het SCB zijn Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en geschoold om eerste hulp te verlenen. De balie is altijd bezet en kan gebeld worden: 0317 483 877 of 06-30393579.

Deze medewerkers kunnen ook goed inschatten of er opgeschaald moet worden. Indien blijkt dat het ongeval ernstig is en er direct een ambulance moet komen bel dan zelf direct 112. Bel daarna direct de SCB balie. De BHV-ers maken de route vrij en loodsen de hulpdiensten op de snelste manier naar de plek van het ongeval/calamiteit.

  1. Geef hen jouw naam en telefoonnummer zodat ze je evt. terug kunnen bellen.
  2. Vertel wat er aan de hand is. Als het om hart problemen gaat meldt dat dan onmiddellijk!
  3. Vertel de locatie van het incident.
  4. In ernstige gevallen: bel zelf direct 112. Welke dienst heb je nodig: ambulance, politie of brandweer?
  5. Vraag iemand anders de SCB balie te bellen om hen op de hoogte te brengen.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) bevindt zich achter de balie van het SCB.

Tel. Nr. Huisarts Campus: 0317-466600

Tel. Nr. Huisartsenpost ziekenhuis Gelderse vallei: 0317-200800

In geval van brand:

  1. Bel de balie van het SCB (Tel. nr. 0317-483877 or 06-30393579) of druk een hand-brandmelder in (de slow woop gaat af)
  2. Verlaat het gebouw; neem je groep mee naar buiten
  3. Ga naar het verzamelpunt op P2 aan de voorzijde van het SCB
  4. Meldt vermiste personen bij de BHV-er bij het verzamelpunt of bij de balie van het SCB.

Door het afgaan van de slow woop treedt het ontruimingsplan in werking. Dit wordt gecoördineerd door de balie medewerker en begint met het ontruimen van het pand.