Commissies

De samenstellingen van onderstaande commissies zijn vastgesteld tijdens de laatste ALV op 21 november 2022.

Clubliedcie
De Clubliedcie is verantwoordelijk voor het instandhouden, verspreiden en creëren van de clubliederen.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Jos Trimpe
 • Inge Vermeer

Commissie van Advies
Deze wijze, oude raad met veel ervaring binnen de vereniging zal het bestuur waar nodig van adviezen voorzien.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Laura Egelmeers
 • Ellis van de Laak
 • Bart Schreuder
 • Inge Vermeer
 • Eline Vink
 • Rianne Wassink

Feestcommissie
De Feestcie organiseert leuke, gave en gezellige activiteiten voor de vereniging.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Jurren van der Pijl
 • Inge Vermeer
 • Eline Vink

Fluitcommissie
De Fluitcie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen omtrent de arbitrage van de vereniging.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Willemijn Bleichrodt
 • Fons Gerritsma
 • Jelmer van der Graaff
 • Kamiel Haegens
 • Nathalie van Kessel
 • Reinier Schreuder
 • Bart Schreuder
 • Jelmer Sonnemans
 • Inge Vermeer

G-cup Commissie
De G-cupcie organiseert ieder jaar een toernooi voor verstandelijk en licht lichamelijk beperkte korfballers.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Nathalie van Kessel
 • Sara Smilde
 • Aniek Stortenbeker
 • Marike Vastenhoud
Contact: mail naar gcup.debalderin@gmail.com

Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie biedt een klankbord voor de penningmeester en zorgt er mede voor dat de begroting en de afrekening tot op de cent nauwkeurig correct is.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Linde Veen
 • Sanne van de Veen

Lustrumcommissie
De Lustrumcie is momenteel slapend. Ons laatste Lustrum (IX) in 2018 was een fantastisch feest met ontzettend veel leuke activiteiten. Het volgende Lustrum (X) zal in 2023 plaatsvinden.

 • Iris van Dongen
 • Marie-Louise Hoekman
 • Nathalie van Kessel
 • Reinier Schreuder
 • Bart Schreuder
 • Annemieke Verhoek

PRomotiecommissie
De PRomocie is naast de promotie tijdens de AID (Algemene Introductie Dagen) verantwoordelijk voor het bedenken, ontwerpen en aan de man brengen van allerhande Débaldérin-artikelen.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Lieke Giljam
 • Nathalie van Kessel
 • Sara Smilde
 • Marieke Willaert

Redactie
De Redactie brengt eens per jaar de almanak uit.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Jelmer van der Graaff
 • Marie-Louise Hoekman
 • Jelmer Sonnemans
 • Rianne Wassink
Contact: mail naar redactiedepensels@gmail.com

Technische commissie (TC)
De Technische Commissie behelst het technische aspect van de korfbalsport.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Willemijn Bleichrodt
 • Jelmer Sonnemans

Toernooicommissie (Toco)
De Toernooicommissie is verantwoordelijk voor de bezoeken naar alle (internationale) studentenkorfbaltoernooien.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Bart Schreuder
 • Inge Vermeer
 • Marieke Willaert
Contact: mail naar tocodebalderin@gmail.com

Veluwecupcommissie
De Veluwecupcie organiseert ieder jaar het studentenkorfbaltoernooi van Wageningen; de befaamde Veluwecup.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Willemijn Bleichrodt
 • Fons Gerritsma
 • Marie-Louise Hoekman
 • David Holstvoogd
Contact: mail naar veluwecup@hotmail.com

Weekendcommissie
De Weekendcie organiseert het jaarlijks terugkerende Débaldérin-weekend.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Sanne Huijgen
 • Elke Koenraad
 • Bart Schreuder
 • Inge Vermeer