Reünistenbeleid

Opgesteld in januari 2014 door het bestuur 2013-2014 naar aanleiding van de ALV van 28 november 2013. Laatst geüpdatet: april 2024.

Nadat iemand is uitgeschreven als lid bij Débaldérin heeft hij/zij de mogelijkheid om reünist te worden. In dit document is een opsomming te vinden van de dingen waar een reünist wel en geen recht op heeft binnen de vereniging.

Reünisten kunnen niet meer meedoen aan wedstrijden van Débaldérin en kunnen tevens niet meer meetrainen. Het is het streven van het bestuur om dus ook geen reünisten meer in te zetten als er voor een wedstrijd niet genoeg spelers zijn om het team te vullen. Mocht dit sporadisch toch voorkomen, dan is het niet de bedoeling dat de desbetreffende reünist(en) hierdoor andere rechten krijg(t)(en) dan de rest van de reünisten.

Reünisten kunnen nog wel meedoen aan toernooien. Dit is een leuke manier om in contact te blijven met de andere leden (en eventuele andere reünisten). Reünisten die hier interesse in hebben kunnen dit aangeven wanneer zij zich afmelden als lid, zodat zij net als de leden een mail zullen krijgen met toernooi-informatie en zij zich op deze manier bij de Toco aan kunnen melden voor een toernooi.

Débaldérin heeft een Facebookgroep en een Instagram. Graag houden wij jullie als reünisten op de hoogte van wat er gebeurt binnen de vereniging door regelmatig updates te plaatsen op onze openbare Instagram en regelmatig op Facebook, bijvoorbeeld van activiteiten, wedstrijden of toernooien.

Activiteiten die binnen Débaldérin worden georganiseerd zijn alleen voor leden toegankelijk, tenzij anders vermeld. Uitnodiging voor deze activiteiten verloopt via de reünistenmail. Het streven is om zo nu en dan een activiteit te organiseren voor reünisten of een activiteit voor zowel leden als reünisten. Tijdens het vorige Lustrum was er bijvoorbeeld een reünistenavond georganiseerd. Daarnaast willen wij reünisten de kans geven om de nieuwsbrief, de Overspel Courant, te ontvangen. Als u deze wilt ontvangen, kunt u dit aangeven via de mail.

Tot slot nog een verzoek om bij uitschrijving als lid, wanneer gebruik werd gemaakt van het WUR-mailadres voor communicatie met ons, een ander e-mailadres op te geven. Ervaring bij het organiseren van activiteiten voor reünisten heeft namelijk geleerd dat veel reünisten na enige jaren niet meer te bereiken zijn via hun WUR-mail, omdat zij inmiddels afgestudeerd zijn. Ook wanneer gedurende de jaren het e-mailadres dat bij ons bekend is wijzigt, horen wij dit graag via st.debalderin@wur.nl.