Op 1 November vind de jaarlijkse commissie avond plaats. Elke commissie heeft wat leuke vragen bedacht. Zo kunnen we zien wie de commissies het beste kent. Geef je snel op en we hopen jullie allemaal te zien dan!

The annual committee evening will take place on 1 November. Each committee has come up with some fun questions. This way we can see who knows the committees best. You can sign up now and we hope to see you all then!