Ook de bbq gaat gewoon door! Het plan is om op een grasveldje onze eigen bbq mee te nemen en dan met 1.5m afstand er toch nog een gezellige activiteit van te maken. De precieze locatie is nog niet bekend, maar geef je nu alvast op!