De Technische Commissie behelst het technische aspect van de korfbalsport.