De Kascontrolecommissie biedt een klankbord voor de penningmeester en zorgt er mede voor dat de begroting en de afrekening tot op de cent nauwkeurig correct is.