De Clubliedcie is verantwoordelijk voor het instandhouden, verspreiden en creëren van de clubliederen.