Afgelopen maandag was het weer tijd voor de ALV. Nadat de (voormalige) voorzitter Jeroen de vergadering geopend had, konden onze taalnazi’s alle foutjes uit de notulen te halen. Uiteraard werden er ook belangrijkere dingen besproken zoals het financieel jaarverslag, de begroting, aanpassingen aan het huishoudelijk reglement en er werd zowaar ook nog een knoop doorgehakt over het midweekteam. Het midweekteam gaat namelijk geen voorjaarscompetitie spelen. Verder hebben er ook wijzigingen in verschillende commissies plaats gevonden. Wij bedanken alle leden die gedechargeerd zijn voor hun tijd en inzet. Daarnaast wensen wij alle leden die geïnstalleerd zijn veel succes.

Er moest natuurlijk ook nog een bestuurswissel plaatsvinden. Jeroen, als voorzitter, is vervangen door Marlous. Pim heeft Marlous vervangen als secretaris en Michelle, als penningmeester, is vervangen door Gianna. Hierdoor is de huidige samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter:                         Marlous de Vries
Secretaris:                        Pim Arendsen
Penningmeester:               Gianna Verbeek
Wedstrijdsecretaris:           Gijs van der Klaauw

Wij bedanken Jeroen en Michelle voor alle moeite en tijd die zij gestoken hebben in onze vereniging. Hopelijk kijken jullie terug op een mooie tijd.
De avond werd afgesloten met een gezellig feest, waarvan de foto’s spoedig online komen te staan.

Het bestuur van W.S.K.V. Débaldérin
Marlous, Pim, Gianna en Gijs