Lustrum

Dit jaar viert Débaldérin haar vijftigste verjaardag, en om dit goed te kunnen vieren, hebben wij het hele jaar door verschillende lustrumactiviteiten georganiseerd. Om een beetje in de lustrumstemming te komen, kan je het volgende filmpje bekijken:

Let op!

De data van de activiteiten kloppen niet in het filmpje, als je de actuele data wil weten, bekijk de poster hieronder

En nu een stukje van Bart:

Hallo Débaldérinvrienden. Namens de Lustrumcie heb ik groot nieuws. Ik heb namelijk promotie gemaakt, nee nee dit heeft niks met mijn stage te maken. Vanaf vandaag begin ik namelijk vol trots als spelleider wedstrijdsecretaris (‘Vo TC) van de grote WSKV Débaldérin Lustrum X competitie.

Op Toernooibarometerachtigewijze zullen wij dit jaar op zoek gaan naar de meest enthousiaste aan FOMO leidende kwalitatieve lustrumdeelnemer!!! Bij elke (lustrum)activiteit én toernooi tot en met de familiedag op 2 juni zijn punten, zogenaamde “Wollies” te verdienen door aanwezigheid en/of het uitvoeren/winnen van een opdracht. Voor de eerstejaars zal er naast deelname aan het algemene klassement een aparte ranking voor de KalfjesCup worden bijgehouden in de zoektocht naar “rookie of the year”. Hoe je punten verdient zullen we gedurende het jaar per activiteit verder bekend maken maar de volgende regels staan al vast:

Reglement Lustrum competitie

 1. Punten zijn te behalen door:
  1. Aanwezigheid bij een Lustrumactiviteit.
  2. Een door de Lustrumcie aangekondigde opdracht uit te voeren.
  3. Het winnen of hoog eindigen in de uitslag van een Lustrumspel.
  4. Op elke andere door de Lustrumcie aan te kondigen wijze.
  5. De Lustrumcie houd zich het recht om met terugwerkende kracht punten toe te kennen in het geval dat zij wegens drukte niet in staat is geweest om dit voor een activiteit aan te kondigen.
  6. De Lustrumcie houd zich het recht wollies af te trekken, dan wel toe te kennen aan leden die haar respectievelijk dwarszitten of helpen bij het organiseren van activiteiten.
 2. Om Wollies te verdienen op een andere wijze dan aanwezigheid zal de Lustrumcie per keer aangeven hoe dit moet.
 3. Je kan ook voor studentenkorfbaltoernooien (SKT’s) punten verdienen:
  1. Per SKT, te beginnen bij de Alf trophy en te eindigen bij de IJCup zijn 5 Wollies te verdienen voor aanwezigheid.
  2. Je kan maximaal 4 keer punten verdienen voor het bezoeken van SKT’s.
  3. Het NSKK en EIKT tellen niet mee als SKT.
  4. Voor de Veluwecup verdien je 20 Wollies in plaats van 5. De Veluwecup telt wel mee voor het maximum aantal SKT’s.
 4. Voor aanwezigheid bij ALV’s zijn 5 Wollies per ALV te verdienen.
 5. Per Lustrumactiviteit zijn 20 Wollies te verdienen voor aanwezigheid.
 6. De tussenstanden worden bijgehouden en regelmatig gepubliceerd door de LustrumCie.
 7. Het aantal te behalen Wollies en manier daarvan zal per activiteit worden toegevoegd aan dit document en regelmatig gepubliceerd.
 8. Als je de naam van deze competitie goed raad en naar Debbie stuurt kan je 10 Wollies verdienen. Je kan dit opsturen naar Debbie tot 03-10-2023.
 9. Middels speciale jokers is het mogelijk om 7 Wollies in mindering te brengen bij een lid naar keuze.
  1. Het lid dat een joker verdient dient deze binnen 2 weken na het behalen van de joker in te zetten door dit met de Lustrumcie te communiceren.
  2. Het lid dat een joker verdient en inzet bepaalt bij welk lid er 7 Wollies worden afgetrokken.
 10. Er zijn jokers te verdienen door Nathalie een bericht te sturen met daarin haar huidige verblijfplaats.
  1. De eerste 3 leden die Nathalie een WhatsApp bericht sturen met haar huidige verblijfplaats verdienen een joker.

  Openingsfeest Lustrum X

 11. Voor aanwezigheid bij het openingsfeest op 26-09-2023 zijn 20 Wollies te verdienen, hiervoor dient een foto van de deelnemer in Annie’s naar Debbie te worden verstuurd.
 12. Op het openingsfeest zijn 20 extra Wollies te verdienen. Voor elke foto die van de deelnemer met één van de 5 verschillende “Sara’s” die op het feest te vinden zijn word gemaakt krijgt de deelnemer 4 Wollies. Deze selfies dienen naar Debbie te worden verstuurd.

 13. Clinic

 14. Voor deelname aan de clinic in de DVO hal, gehouden op 03-10-2024 krijgt een deelnemer 20 Wollies. De groepsfoto genomen na de training zal worden gebruikt om te bepalen wie er bij waren.
 15. De Lustrumcie erkent dat Marieke niet op de foto staat omdat zij de foto in kwestie genomen heeft. Marieke krijgt 20 Wollies voor haar deelname aan de clinic.
 16. De top 3 van het potje “Kampioentje”/”Afknallertje” aan het einde van de clinic krijgen Wollies. #1=20, #2=12, #3=5.

 17. Reünistenavond

 18. Voor aanwezigheid bij de Reünistenavond worden 20 Wollies toegekend.
 19. Voor het leveren van een taart voor de Reünistenavond worden 10 Wollies toegekend.
 20. Bij de Reünistenavond zijn tot 15 Wollies te behalen met de bingo.

 21. Veluwecup

 22. Elk lid dat een taart levert voor de Veluwecup krijgt 10 Wollies.
 23. De outfitprijs bij de Veluwecup word bepaald middels een poll in de Toerco App. Elk lid behorend bij het winnende geslacht dat op het feest was krijgt 15 Wollies.

 24. Chic Diner

 25. Er zijn 20 Wollies te verdienen door deel te nemen aan het Chic Diner.
 26. Er zijn 5 Wollies te verdienen door te voldoen aan het kleding voorschrift “Débaldérin Chic”, 5 voor “Débaldérin” & 5 voor “Chic”.
 27. Er zijn 10 Wollies te verdienen door op de foto te gaan in de fotobooth.

 28. Nieuwjaarsborrel

 29. De leden van het winnende team bij het bierpongtoernooi hebben 7 Wollies gekregen.
 30. Preases Tirza van den Dikkenberg heeft 4 Wollies gekregen voor het in ere houden van de stripact traditie.
 31. Elk lid dat aan Bart Schreuder een bericht stuurt met daarin het het collegejaar dat ze lid zijn geworden én de namen van degene(n) die toen de stripact hebben verzorgd krijgt 4 Wollies.
 32. Indien een lid regel 27.C oneerlijk vindt omdat hij/zij pas na de nieuwjaarsborrel lid is geworden en daarom graag de naam van de stripactverzorger uit zijn/haar tweede jaar instuurt kan diegene dit aanhangig maken bij Bart Schreuder en daar zodoende toestemming voor krijgen.

 33. Cobo Bestuur

 34. Er zijn 5 Wollies te verdienen door aanwezig te zijn bij de COBO. Maak hiervoor een foto met een Débaldérin Bestuurslid, niet zijnde Sara en stuur deze naar Bart Schreuder.

 35. Verenigingsavond

 36. Er zijn 20 Wollies te verdienen door aanwezig te zijn bij de Verenigingsavond.

 37. Liftweekend

 38. Er zijn 20 Wollies te verdienen door aanwezig te zijn bij het Liftweekend.
 39. Er word één joker verloot onder de eerste 10 opgaves voor het Liftweekend.

 40. Familiedag

 41. Wordt later bekend gemaakt.