Komende maandag is het alweer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. De feestcie en het bestuur zijn samengekomen om een leuke avond voor jullie te organiseren. Kom vooral langs om elkaar nog een veel te laat “Beste wensen” te geven en balletjes in een andere soort mand te gooien 🍻!
De common room van Campus plaza is the place to be! Jullie zijn welkom vanaf 19:30.

This monday it is time for the annual New Years drink. The Board and the Feestcie have come together to create an evening full of fun activities. So sign up now!
It will take place at the Common room of Campus plaza from 19:30 onwards.